ระบบไอเท็ม - อาวุธสั้น

                                                                 
ชื่อไอเท็ม คำอธิบาย เลเวล
ดาบสั้น ดาบที่สร้างอย่างหยาบๆ อานุภาพธรรมดา 1
ดาบอัคคีจู้หยงทดสอบ ดาบจู้หยงทดสอบ 1
กลองหลิง ไอเทมสำหรับกิจกรรม 1
กระบี่ลับ-หานกวง ใช้ทดสอบกระบี่เทพ(ยิ้ม) 1
หมัดสุนัขป่า ถุงมือของผู้เชี่ยวชาญมือเปล่า(ยิ้ม) 1
หมาป่าคำรามชั้นสูง ถุงมือผู้เชี่ยวชาญมือเปล่า (หัวเราะ) 1
กระบี่ตรง กระบี่ที่ผลิตจำนวนมาก นักสู้ส่วนมากนิยมใช้ 5
กระบี่ไม้ท้อ กระบี่ไม้ที่มีพลังแฝง เพิ่มพลัง#ตบะให้กับผู้ใช้ 5
กระบี่ไส้ปลา กระบี่ที่ซ่อนไว้ในตัวปลาซึ่งจิงเคอ#ใช้ลอบสังหารจิ๋นซีฮ่องเต้ 5
เล็บเสือ อาวุธสงครามที่ทำขึ้นพิเศษ #รูปร่างเหมือนกรงเล็บเสือ 5
ดาบ ศาสตราวุธมีคมด้านเดียว เหมาะที่จะใช้#ฟันหรือแทงจู่โจม ใช้มือเดียวถือ 5
ดาบขัดหลัง ศาสตราวุธมีคมด้านเดียว เหมาะที่จะใช้#ฟันหรือแทงจู่โจม ใช้มือเดียวถือ 5
ดาบเกราะ ศาสตราวุธมีคมด้านเดียว เหมาะที่จะใช้#ฟันหรือแทงจู่โจม ใช้มือเดียวถือ 5
กระบี่ลี่เจี้ยน กระบี่คมธรรมดา 10
กระบี่ถานมู่ กระบี่ไม้ที่มีพลังแฝง เพิ่มพลัง#ตบะให้กับผู้ใช้ 10
จู่เหมียน อาวุธเฉพาะเซิร์ฟเวอร์จู่เหมียน 10
ดาบหมาน ดาบที่พวกหนานหมานตะวันตกใช้กัน 10
มีดเหล็กกล้า ศาสตราวุธมีคมด้านเดียว เหมาะที่จะใช้#ฟันหรือแทงจู่โจม ใช้มือเดียวถือ 10
พัดนักเรียน พัดขนนกที่นักศึกษาใช้ 10
กระบี่สำริด กระบี่วิเศษแห่งยุคชุนชิวจ้านกว๋อ# สร้างขึ้นจากสำริด 15
กระบี่ปันเจี้ยน กระบี่ไม้ที่แฝงพลังภายใน#พวกเชื้อพระวงศ์ในสมัยโบราณนิยมพกติดตัว 15
ดาบแม้ว ดาบแม้ว 15
ดาบงอ ตัวดาบงอโค้ง มีโครงสร้างที่เหมาะกับ#การฟาดฟัน 15
ดาบถงเตา ดาบที่พวกหนานหมานตะวันตกใช้กัน 15
กระบี่สามฟุต กระบี่ธรรมดา ยาว 3 ฟุต 20
กระบี่เยว่เจี้ยน กระบี่คมแห่งแคว้นเยว่โบราณ 20
ตะขอ ลักษณะงอโค้ง มีโครงสร้างที่เหมาะกับ#การเกี่ยวฟาดฟัน 20
มีดแม้ว ดาบปลายแหลมของเผ่าแม้ว 20
พัดขนนกขาว พัดขนนก สัญลักษณ์ของผู้คงแก่เรียน 20
กระบี่คมกว้าง กระบี่ยาว คมกว้าง แข็งแกร่ง เพียบพร้อม#ทั้งความพลิกแพลงและพลานุภาพ 25
ดาบปลายทวน อาวุธพิเศษที่ขุนพลเท่านั้นจึงมีสิทธิ์ใช้ #ใช้ได้ทั้งฟันและแทง 25
ดาบโค้ง ตัวดาบงอโค้ง มีโครงสร้างที่เหมาะกับ#การฟาดฟัน 25
ดาบหลีเตา ดาบที่พวกหนานหมานตะวันตกใช้กัน 25
กระบี่คว่าเจี้ยน กระบี่ยาว คมกว้าง แข็งแกร่ง เพียบพร้อม#ทั้งความพลิกแพลงและพลานุภาพ 30
ดาบวงพระจันทร์ อาวุธรูปร่างประหลาดของชนเผ่าชายแดน #โค้งเหมือนวงพระจันทร์ 30
ดาบเชียนหนิว อาวุธพิเศษที่ขุนพลเท่านั้นจึงมีสิทธิ์ใช้ #ใช้ได้ทั้งฟันและแทง 30
คาทาน่า ดาบแหลมของชาวญี่ปุ่นแห่งทะเลตะวันออก 30
พัดขนนกเขียว พัดขนนกสีน้ำเงิน 30
กระบี่เหล็กนิล กระบี่ที่สร้างจากเหล็กนิลพันปี 35
ดาบลายเสือ สามารถใช้ผ่า ปาด แทงเวลาใช้จะ#เกิดเสียงกระแสลมดังซู่ซ่า 35
ดาบแม่ลูก อาวุธพิเศษที่ขุนพลเท่านั้นจึงมีสิทธิ์ใช้ #ใช้ได้ทั้งฟันและแทง 35
ดาบจันทร์วันเพ็ญ อาวุธรูปร่างประหลาดของชนเผ่าชายแดน #โค้งเหมือนวงพระจันทร์ 35
กระบี่สระมังกร กระบี่โบราณที่แฝงพลังแห่งน้ำพุมังกร 40
กระบี่สะบั้นเหล็ก กระบี่ทรงงดงามแบบโบราณ #ผสานพลังอ่อนและแข็งเข้าด้วยกัน 40
ดาบสะบั้นลม อาวุธรูปร่างประหลาดของชนเผ่าชายแดน #โค้งเหมือนวงพระจันทร์ 40
ดาบจี้ฉื่อ สามารถใช้ผ่า ปาด แทงเวลาใช้#จะเกิดเสียงกระแสลมดังซู่ซ่า 40
พัดขนกระเรียน พัดขนนกชั้นสูง พกติดตัวช่วยเพิ่มพลังศักดิ์สิทธิ์ 40
กระบี่สะบั้นผา กระบี่ที่ฟันหินผาได้อย่างง่ายดาย 45
กระบี่หลงฉวน กระบี่โบราณที่แฝงพลังแห่งน้ำพุมังกร 45
กระบี่เหล็กกล้า กระบี่ที่สร้างจากเหล็กนิลพันปี 45