รายละเอียดเซิฟเวอร์
  EXP*50
  SKILL*50
  DROP*6

เวลาทำสงคราม
  วันพุธ 20.00-22.00
  วันอาทิตย์ 20.00.22.00

ปิดปรับปรุง
  วันพุธ 9.00 - 12.00